Đọc Kinh Tôn Vương (18/8/2019)

 

Chúa Nhật Ngày 18/8/2019   Lúc 7:00PM    
       
Giáo Khu  3 A/C Thành/Mỹ 469-422-9197
    1906 Goliad Dr, Garland, TX 75042  
Giáo Khu  4 Chị Đoàn Ngọc Khuyên 469-235-0228
    2714 Forest Park Dr, Garland,  TX 75040  
Giáo Khu  7 A/C Anh Hương Đào 214-548-3294
    1002 Everglades Dr., Allen, TX 75013  
Giáo Khu  10 Bà Nguyễn Ngọc Ánh 469-233-9197
    2522 Valley Creek Dr, Garland, TX 75040  
Giáo Khu  11 A/C Trần Hợp & Loan 468-881-6900
    6808 Indian Meadow Ct.,  Sachse,  TX 75048  
    Thứ Bảy Ngày 17/8/2019 lúc 7:30PM  
Giáo Khu   1 Bà Trần Mão 469-348-5075
  Đoàn LMTT 5101 Wood Creek Ln,  Garland,  TX 75044  
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com