Hội Quán Giáo Xứ

Hội Quán 

I. Giới Thiệu:

  Khác hẳn với các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành trong giáo xứ, Hội Quán là tập hợp gồm các thành viên của các hội đoàn khác và cả những người không thuộc đoàn thể nào. Hội Quán tạo môi trường phục vụ giúp thánh hóa bản thân, gia đình và góp phần đắc lực xây dựng Giáo Xứ. Tóm lại Hội Quán là cánh tay đắc lực của Hội Đồng Tài Chánh.

II. Mục Đích:

  Mục đích của Hội Quán là phục vụ các món ăn đặc biệt ngày Chúa Nhật. Đồng thời phục vụ các dịp đặc biệt khác như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, các buổi tiệc gây quỹ cho giáo xứ. Nói chung có ăn là có Hội Quán. Vừa cùng nhau làm việc và phát huy tinh thần phục vụ chân thật và yêu thương anh em bằng cách noi gương Thánh Bổn Mạng Gia-cô-bê Tông Đồ (James, Apostle). Ngoài công việc Hội Quán, các anh chị em còn liên lạc, nâng đỡ nhau trong những buổi họp mặt, đọc kinh giỗ, tiệc mừng, v.v...

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

  Như khi xưa Chúa gọi Thánh Gia-Cô-Bê theo, lập tức ngài bỏ vá lưới và đi theo Chúa. Ân huệ Chúa ban là lòng hăng say, khiêm nhượng, hy sinh và phục vụ. Ngày 25 tháng 7 là ngày kính Thánh Bổn Mạng Hội Quán.

IV. Điều Kiện Gia Nhập Hội:

  Rất đơn giản, cứ có mặt tại Hội Quán giáo xứ vào ngày Chúa Nhật. Hoặc liên lạc anh Nguyễn Tiến Đạt (214-773-7865) hay Văn Phòng Giáo Xứ (972-414-7073).

V. Thành Lập:

  Hội Quán có mặt rất sớm từ khi giáo xứ mới thành lập. Hiện thời giáo xứ đang phát triển, nhu cầu phục vụ các em càng cao hơn khi Trung Tâm Giáo Dục hoàn thành.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com