Nhóm Việt Fides

Nhóm Vit Fides 
1.  Mục đích (Purpose/Mission of the Group):
·         Quy tụ các bạn trẻ để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ Lời Chúa nhằm giúp các bạn kiên vững Đức Tin và tìm được niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống.
·         Bringing our youth together to share the Words of the Lord so that our faith can be strengthen and we can find the fullness of joy in Christ.
2.  Lịch Trình Sinh Hoạt (Schedule of Activity)
·         Thứ Sáu từ 8:00pm – 9:00pm, hai lần mỗi tháng (Nhóm tạm thời ngưng sinh hoạt)
·         Địa điểm: Phòng học của Hội Trường
3. Thể Thức Gia Nhập (Criteria to Join):
·        Nhóm tạm thời ngưng sinh hoạt cho tới khi có thông báo mới.
 
4. Thánh Bổn Mạng (The Patron Saint):
 Thánh Tử Đạo Việt Nam: André Phú Yên, July 26

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com