Nhà Bình An

Nhà Bình An Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được hoàn tất và thánh hiến vào ngày 28 tháng 8 năm 2005, được dùng làm nơi cất giữ các thiêu hài cốt theo nghi thức Công giáo. 

Nhà Bình An nằm ngay bên hông Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (bên trái nhà thờ nếu ở ngoài nhìn vào), là nơi thuận tiện cho giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến thăm viếng và cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi cũng như linh hồn của những người thân yêu đã qua đời. 

 

Nhà Bình An bao gồm nhiều ngăn đựng cốt, khoảng trên 500 ngăn đựng cốt đã được xây xong.  Mỗi ngăn đựng cốt có hình vuông, kích thước là 12" x 12" x 12".  Hiện nay giáo xứ có bán các ngăn đựng tro cốt, làm bảng tên cho các ngăn và bán các bình đựng tro cốt bằng đá cẩm thạch cho một người, giá cả có thể thay đổi không theo kỳ hạn ấn định trước.  Nếu tên của người mất quá dài phải trên 3 hàng mới ghi hết thì sẽ phải trả theo giá tiền cho bảng tên 2 người. Hiện nay giá cả được qui định như sau:

 

Ngăn Đựng Tro Cốt  (Niche Price since 1/1/2015)   $2,200.00
Bảng Tên cho 1 người (Nameplate for 1 person or 3 lines)   $350.00
Bảng Tên cho 2 người (Nameplate for 2 persons or more than 3 lines)   $450.00
Hình (Picture Plaque)   $250.00
Bình Đựng Tro Cốt cho 1  người (Single Marble Urn)   $300.00

Nếu quí vị muốn mua Ngăn Đựng Tro Cốt, Bảng Tên hay Bình Cẩm Thạch, xin gửi Email sales@dmhcg.net hay gọi số (972) 234-0565.  Xin vui lòng để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sau.  Về bảng tên cho mỗi ngăn đựng cốt thì có loại khắc một tên cho một người và hai tên cho hai người, có thể khắc tên Mỹ hay tên Việt, chẳng hạn như:

 

Loại Một Tên: 

 

 

(Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

MARY

NGUYỄN THỊ HOÀNG

1940 - 1995

Loại Hai Tên: 

 

 

(Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

 

MARY

NGUYỄN THỊ A

1940 - 1995

 

JOHN

TRẦN VĂN B

1930 - 1990

 

Bên dưới là bảng hợp đồng mua Ngăn Đựng Tro Cốt trong Nhà Bình An Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.  Xin cảm ơn quý vị.

Hợp Đồng Mua Ngăn Đựng Tro Cốt trong Nhà Bình An Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Những Câu Hỏi Thông Thường Về Nhà Bình An

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com